יום שבת, 23 בינואר 2016

שבת בבוקר

המחלה מכלה
והקליפה שנותרה
מהאיש שהיה 
עדיין יוצאת בבוקר
להביא את העיתון 
גם בשבת