גיליתי שיש לי משאלת חיים | I found out I have a Life Wish

זה מה שכתבתי כשפתחתי את הבלוג ב 2010.
בינתיים הגיעה 2011 ובה נהרג אחי, טל שביט, וגיליתי שבעצם אני כל פעם מחדש בוחרת לחיות:


בתקופת שפל מסוימת בחיי, המכונה מאז בשם החיבה "המפץ הגדול", היה נדמה לי שכבר מתתי או שאני רוצה למות.

לשמחתי, גיליתי שההיפך הוא הנכון: אני חיה, אני אוהבת לחיות, אני אוהבת את החיים, אני אוהבת אנשים, אני אוהבת את העולם ולהיות חלק ממנו.
גיליתי שאין לי משאלת מוות: יש לי משאלת חיים.This is what I wrote when I opened the Blog at 2010. 
Then 2011 arrived, in which my brother, Tal Shavit, was killed, and I realized I choose to live each time anew: 

At a certain low time in my life, fondly nicknamed since as "The Big Bang", I was under the assumption that I was either already dead or wishing I was.
I was delighted to find out that the truth is quite the opposite: I'm alive, I love living, I love life, I love people, I love the world and being a part of it.
I've found out that I do not have a death wish: I have a Life Wish.